BẾP CHÍNH BẾP NHẬT

Bếp Chính Bếp Nhật là chương trình học món Nhật chuyên sâu về các món ăn Nhật Bản cùng kỹ thuật điệu luyện trong chế biến các món ăn Nhật Bản như kỹ thuật phi lê cá, chế biến các nguyên liệu để quấn shushi như ngâm dấm cá, ép khuôn, định hình cùng kỹ thuật chế biến các món sốt nướng, Nitsuke (món kho), Yakimono (sốt nướng), Age mono (món chiên ngập dầu), Otsumami (món ăn chơi), món lẩu...

Kỹ thuật chế biến các món SASHIMI (hải sản)

Kỹ thuật chế biến các món MAKI (cuộn)

Kỹ thuật chế biến các món SUSHI

Kỹ thuật chế biến các món Nitsuke (món kho)

Kỹ thuật chế biến các món Yakimono (sốt nướng)

Kỹ thuật chế biến các món Age mono (món chiên ngập dầu)

Kỹ thuật chế biến các món Otsumami (món ăn chơi)

Kỹ thuật chế biến các món lẩu