BÁNH TỔNG HỢP CĂN BẢN

Chương trình học "Bánh tổng hợp căn bản" là chương trình đào tạo đặc biệt được cập nhật các loại bánh thịnh hành và yêu thích nhất hiện nay các các cửa hàng bánh bánh. Khóa học trong 17 buổi gồm lý thuyết và thực hành hơn 30 loại bánh khác nhau