BÁNH TỔNG HỢP NÂNG CAO

Chương trình "học làm bánh tổng hợp nâng cao" đào tạo học viên dòng bánh Âu hiện đang bán tại cách khách sạn, tiệm bánh thuộc phân khúc khách hàng cao cấp hoặc các dòng bánh Âu kiểu Nhật và học làm bánh kem.