PHA CHẾ TỔNG HỢP

Khóa học "Pha chế tổng hợp" là chương trình đào tạo pha chế các loại thức uống không cồn tốt nhất hiện nay. Đã có hàng ngàn Học viên theo học chương trình này và rất thành công sau khi ra trường. Khóa học trong 16 buổi thực hành hơn 80 loại thức uống khác nhau

PHA CHẾ CAFE VIỆT NAM & CÀ PHÊ Ý

THỨC UỐNG TRÀ & TRÀ KẾT HỢP SỮA

PHẦN PHA CHẾ TỔNG HỢP